RESTAURACE SOKOLOVNA, FRÝDEK-mÍSTEK RESTAURACE SOKOLOVNA, FRÝDEK-mÍSTEK RESTAURACE SOKOLOVNA, FRÝDEK-mÍSTEK